Kempen Transport

DX Installatie

Geleverd werd een DX installatie functionerend met het koudemiddel R407F. Het machineframe met weersbestendige omkasting en een luchtgekoelde condensor werd buiten naast de hal geplaatst. De installatie verzorgt de koeling t.b.v. de uitbreiding van het in eigendom gekomen pand van Kempen Transport. De installatie is om energetische redenen verdeeld in twee temperatuurniveaus, te weten: de halkoeling en de twee koelcellen. De totaalcapaciteit van de installatie is 402 kW, is verdeeld over 3 compressoren. 1 compressor t.b.v. de cellen en 2 compressoren t.b.v. de halkoeling. De installatie wordt bestuurd door de bij Van Kempen ontwikkelde software “VK-Dynamics”. 

Tevens levert Van Kempen Koudetechiek de koelcelisolatie met iso-snelloopdeuren, stootranden, aanrijdbeveiligingen, celventilatie en verlichting. 

Realisatie: 2016
Menu