Uitbreiding bij Van Dijk

Datum: 16-07-2020

In 2017 heeft VK een nieuwe NH3 installatie geleverd voor 6 koel (Ulo) cellen bij een van Dijk in de Ophemert. Deze installatie was ter voorbereiding op toekomstige uitbreiding. Dit jaar wordt de installatie uitgebreid met nog 8 Ulo cellen, een extra compressor en condensor worden hiervoor geïnstalleerd.

Naast deze 8 koelcellen, is de installatie ook voorzien van warmteterugwinning. Deze dient voor het verwarmen van de huisvesting van medewerkers en de vloerverwarming bij de sorteerlijn en in de laadkuil, zo kan het fruitteeltbedrijf optimaal gebruik maken van de restwarmte. De installatie wordt voorzien van ons eigen VK-Dynamics software.

Menu