Fenaco (Steffen-Ris)

Koelinstallaties saneren

Van Kempen heeft bij de vestiging in Utzenstorf in het bestaande bedrijfspand de oude R22 koelinstallaties van een twintigtal koelcellen gesaneerd. Na een uitvoerig adviestraject over de nieuwe gebouwindeling is er een combinatie van enkele kleinere en diverse grote koelcellen gebouwd. In de koelcellen worden diverse soorten groenten en fruit opgeslagen. Bij de gekoelde werkruimten is verder nog speciale aandacht besteed aan de luchtverdeling en een laag geluidsniveau.

Energiezuinig ondernemen

Ter vervanging van de oude systemen is er een nieuwe indirecte werkende koelinstallatie geïnstalleerd. In de ook door Van Kempen gebouwde machinekamer is een energiezuinige ammoniak/Temper installatie gebouwd met een zeer kleine ammoniak inhoud. De machinekamer is in zijn geheel opgebouwd in Tiel en voldoet uiteraard aan de hoge veiligheidseisen zoals o.a.de brandwerendheid en detectie en ventilatiesystemen. De volledig bekabelde en geïsoleerde machinekamer is naar Zwitserland getransporteerd zodat de bouwtijd op locatie zo kort mogelijk was. Het koelvermogen bedraagt ca. 300 kW. Net als op de reeds eerder geleverde installaties is ook hier de Van Kempen software geïnstalleerd. De nieuwste VK-Dynamics software zorgt voor het bekende gebruikersgemak met nog hogere energie-efficiency.

Realisatie: 2015
Menu